Sàn phẳng không dầm, Sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn , Sàn nhịp lớn, sàn không dầm 3D PANEL VROSàn không dầm, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn, sàn nhịp lớn, sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn lõi rỗng 3D PANEL VRO.
————————————

Địa chỉ mail: tranthuy.vro@gmail.com
Chi tiết tại :

Mời các bạn kiến trúc sư, kỹ sư, người yêu xây dựng tham gia vào nhóm để có thể nhận tài liệu chi tiết :

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/giao-duc