Samba 26: Tổ hợp Samba cơ bản vào đôi 1. Thầy giáo Vĩnh Thành

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua