Saigon life during coronavirus 24/4 | Ngày lịch sử có lặp lại? Đường phố vắng tanh liệu sẽ đông?

Saigon life during coronavirus 24/4 | Ngày lịch sử có lặp lại? Đường phố vắng tanh liệu sẽ đông?


#lifeofkate #saigon #vietnam
Thứ sáu ngày 24/04/2020. Sài Gòn là vùng nguy cơ, nhưng đã bớt giãn cách xã hội, Sài Gòn vẫn chưa thật sự rộn rã nhưng sức sống luôn âm ỉ. Liệu còn có ngày 24/4 nào vắng lặng như hôm nay nữa không???

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

#lifeofkate #saigon #vietnam
Thứ sáu ngày 24/04/2020. Sài Gòn là vùng nguy cơ, nhưng đã bớt giãn cách xã hội, Sài Gòn vẫn chưa thật sự rộn rã nhưng sức sống luôn âm ỉ. Liệu còn có ngày 24/4 nào vắng lặng như hôm nay nữa không???
4.17