SAFE 2014 Thiết kế sàn phẳng bê tông cốt thép, sàn dự ứng lực P2Đây là video KHÓA HỌC THIẾT KẾ SÀN VƯỢT NHỊP LỚN bao gồm hệ sàn phẳng, sàn nấm bê tông cốt thép, sàn dự ứng lực, sàn rỗng Nevo, Uboot Beton, sàn Bubble deck của trung tâm đào tạo xây dựng VietCons. Mọi thông tin khóa học truy cẩm www.vietcons.org. Hoặc liên hệ địa chỉ: L7, tòa nhà GIC, 289 Đinh Bộ Lĩnh, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM. Điện thoại: 0906.98.92.97 – 0932111790

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/giao-duc