[Sách Nói] ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT – TẬP 7 | Trưởng Lão Thích Thông Lạc

[Sách Nói] ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT – TẬP 7 | Trưởng Lão Thích Thông Lạc


DANH MỤC BÀI PHÁP – PHÂN ĐOẠN THỜI GIAN
00:00 Lời nói đầu
19:53 Định niệm hơi thở
33:05 Tưởng định
39:25 Thiền xả tâm
46:53 Cận tử nghiệp
54:10 Tiếp dẫn về cực lạc
01:00:16 Khi tắt thở mà còn sân hận
01:03:59 Ý thức
01:06:38 Tâm linh
01:09:07 Mạc na thức và A lại da thức
01:12:57 Tu sai hay tu đúng
01:14:51 Ý thức phân biệt và tỉnh giác
01:18:07 Định niệm hơi thở câu hữu pháp hướng tâm
01:22:52 Ngồi thiền nhập định
01:26:24 Tiếng kêu cứu giữa biển khơi
01:34:17 Thời khóa tu
01:37:32 Đề tài thiền quán
01:39:10 Đừng mất hi vọng
————————————————–
01:40:56 Tự tại ra đi
01:46:25 Pháp hướng tâm
01:49:38 Trọng nam khinh nữ
01:56:46 Nén tâm hương
02:02:32 Đếm một ngàn hơi thở
02:04:48 Vọng tưởng xen vào
02:07:05 Chọn pháp dễ tu
02:10:20 Xả tâm
02:11:54 Tùy thuận
02:16:57 Hội họp
02:24:12 Dẫn tâm vào đạo
02:30:22 Làm chùa, tô tượng, đúc chuân
02:34:28 Yểu tử có được tái sanh không
02:39:07 Nhân quả xinh đẹp
02:42:30 Hối lộ Phật
02:46:59 Cúng dường trai tăng
02:49:22 Thông minh
02:54:00 Trùng trong lông sư tử
02:59:31 Cúng dường đúng chánh pháp
03:06:47 Hủy hoại cơ thể hoặc một phần cơ thể cúng dường chư Phật cầu vô lượng pháp
03:27:17 Mời ông bà đã chết về ăn tết
03:33:00 Cầu xin phúc lộc
03:37:20 Kinh sách phát triển
————————————————–
03:40:18 Hình ảnh quan thế âm bồ tát
03:42:12 Ba hồn bày vía, ba hồn chín vía
03:50:07 Kinh cầu kỳ và điệp phái
03:57:42 Tuần thất
04:05:50 Xóc thẻ
04:09:40 Tượng phật quá nhiều
04:17:34 Nếu con người không ăn thịt chúng sanh thì sẽ tràn ngập trái đất
04:21:50 Sát nhân thì nhân oán, sát vật thì hóa kiếp làm chúng sanh của chúng
04:25:42 Làm kiếp con mèo là sắp đến con người
04:33:06 Chết giờ tốt, giờ xấu
04:40:40 Giờ hạ huyệt
04:45:34 Không thắp hương khi cúng giỗ
04:53:06 Sáu nẻo luân hồi
04:57:38 Đức Phật Di Lặc
05:03:44 Tu hành tránh pháp ức chế tâm
05:05:51 Lời nói phải đi đôi với việc làm
05:15:58 Tâm thanh tịnh
05:17:53 Đã học giới luật mà còn phạm
05:20:13 Ăn của đàn na thí chủ mà không tu
05:23:09 Thân kiến là gì
————————————————–
05:26:15 Xem ngày tốt xấu
05:30:42 Độ siêu thoát
05:36:30 Ăn mặn nói ngay, ăn chay nói dối
05:42:32 Đi dép da, mặc áo lông thú
05:46:11 Sinh nhật thầy trụ trì
05:48:12 Cúng dường bố thì đúng chánh pháp
05:53:57 Lên đồng nhập cốt
06:01:22 Ăn thịt chúng sanh
06:04:34 Tụng kinh giỏi, thông giáo lý
06:08:22 Tâm danh và bỏn xẻn
06:11:50 Thờ phụng, đi lễ, cũng chùa
06:14:56 Học trò bạc nghĩa
06:17:57 Tu sĩ làm con nuôi, em nuôi
06:19:22 Tội tử hình
06:24:28 Thuê du côn
06:25:52 Ngồi mát ăn bát vàng
06:29:39 Bọn ăn mày đội lốt tu sĩ phật giáo
06:37:25 Giải hạn
06:41:39 Bà La Môn
06:44:52 Cúng Kem
06:47:34 Làm lễ nhập nhà mới
————————————————–
06:49:32 Triệu linh tiếp linh
06:51:58 Nghe pháp không được trang điểm
06:53:40 Linh hồn báo mộng
06:56:48 Tạo điều kiện cho người chết
06:58:34 Chúc thọ
07:00:18 Sống chẳng cho ăn, chết làm văn tế ruồi
07:07:31 Chiếm đoạt chùa
07:10:31 Thầy tụng
07:12:28 Tứ chúng
07:14:42 “Chết” là sự nối tiếp của luật nhân quả vô thường
07:19:20 Ăn thịt chúng sanh vì sức khỏe
07:23:06 Ông táo
07:26:35 Mời người chết về ăn Tết
07:30:00 Nhứng lời tâm huyết của trưởng lão Thích Thông Lạc
08:00:08 Phụ lục I: Đức Phật thích ca về thăm gia đình
08:02:59 Phụ lục II: Đức phật và phụ vương Suddhodana
08:05:16 Phụ lục III: Đức Phật và La Hầu La
_____________

Trang Facebook : Hội Phật Tử Tu Học Chánh Pháp – Trưởng Lão Thích Thông Lạc
Link trang :

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Xem Ngày Tốt Xấu – Xem Ngày Tốt Khai Trương, Cưới Hỏi, Xây Nhà
xem ngày tốt xấu
nan