Sắc lệnh mua bảo hiểm y tế để được cấp visa định cư Mỹ của tổng thống Trump bị chận là đáng!Hồ sơ bảo lãnh đã có đơn Bảo Trợ Tài Chánh I-864 của người bảo lãnh là đã quá đủ rồi!

Từ khóa liên quan:

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Tài Chính, Ngân Hàng, Bảo Hiểm: https://akbarmontada.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem