Rumba: Cách kết hợp các bước cơ bản thành một bước nhảy đẹp The Sliding door | HLV VĨNH THÀNHThe sliding door trong rumba là một bước nhảy đẹp và cần nhiều kĩ năng xử lý. Nhưng nếu tách nhỏ ra thì bước này thật sự đơn giản. Bởi nó kết hợp…

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua