RTP TEAM BONDING 17th Oct, 2019DDU-GKY trainees te thawhrimna zarah Keini Traineer te RTP. picnic Spot-ah Outing chu tluang takin kan nei thei a, Kan hlim hle ni bawkin a lang. Ka upload …

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Trò Chơi Tập Thể: https://akbarmontada.com/category/tro-choi-tap-the