Robo Biến Hình ( Tập 52 – Tập cuối)Robot bien hinh, Cơ chiến vương Lạc Lạc và Tinh Tinh, Tộc cơ sa: Bích Liệt Quả, Cuồng Phong Long, Cấp Tiên Phong, Lực Bá Thiên, Xung Kích Ba, Siêu Âm Tốc. Tộc Mãnh thú: Cuồng Dã Tinh, Mãnh Hổ Vương, Bạo Long Thần.

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/giai-tri