Rise of the kings | KLC Round 3 | KvK K150 vs K180 | Part 2Chiến thắng giành cho tập thể chơi xuất sắc và kỉ luật hơn, K150.
Hi vọng có dịp gặp lại K180.
#ROK #KLC_R3 #K150vsK180

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Trò Chơi Tập Thể: https://akbarmontada.com/category/tro-choi-tap-the