RICH's TEAMBUILDING RECAP 2019Không là Bí thuật cũng chả là Bí mật….
Đơn giản là “Simple things build Special #one_thing”!
Đôi khi chúng tôi có đó là “Cấm Thuật”, nôm na là “Những chuyện cấm kể lại”
#hoichoda #mặcáotím #dotherealthing
#RichsTheReply_WR1Teams

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Trò Chơi Tập Thể: https://akbarmontada.com/category/tro-choi-tap-the