Review 1 (Unit 1 – 2 – 3) – Skills – Tiếng Anh 7 – Cô Quang Thị HoànCùng cô Hoàn ôn tập lại những kỹ năng nghe, nói, đọc, viết mà các con đã học được trong suốt 3 units đầu tiên của chương trình tiếng Anh 7 mới nhé các con.
– Link khóa học:
Học trực tuyến tại:
Fanpage:

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/giao-duc