Remix Bèo Dạt Mây Trôi – Son LipB – A1k48 NAKỷ yếu lớp mình :3
Link nhạc:

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua