Reach Higher l Dear Class of 2020

Reach Higher l Dear Class of 2020


Dear Class of 2020 is a virtual commencement celebration bringing together inspirational leaders and artists to celebrate graduates, their families, and their communities.

Watch the full stream here:
———
Follow Better Make Room on social media:

Snapchat @BetterMakeRoom

Follow Reach Higher on social media:

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Xem Ngày Tốt Xấu – Xem Ngày Tốt Khai Trương, Cưới Hỏi, Xây Nhà
xem ngày tốt xấu
3.89