Quý Thầy bố trí lại cảnh quan chùa Hoằng Pháp

Xem thêm bài viết: Tử Vi Hàng Ngày

Kính thưa đại chúng, Khuôn viên chùa Hoằng Pháp có rất nhiều ghế đá do quý Phật tử cúng dường. Sân chùa mới lát gạch được 1 tháng nên mọi thứ…

Nguồn: akbarmontada
tử vi hàng ngày 12 con giáp thứ 2