Quỷ La kẻ đánh bại Phật Tổ Như Lai, coi thường tam giới, Chúng tiên cũng phải phát khócQuỷ La kẻ đánh bại Phật Tổ Như Lai, coi thường tam giới, Chúng tiên cũng phải phát khóc Một sản phẩm của Tự Học Đồ Họa:

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/giai-tri