Quy định mới về dịch vụ phụ trợ bảo hiểm baotintuc.vnTheo đó, Nghị định quy định điều kiện văn bằng, chứng chỉ, tiêu chuẩn đối với cá nhân trực tiếp thực hiện hoạt động phụ trợ bảo hiểm trong…

Từ khóa liên quan: Quy,định,mới,về,dịch,vụ,phụ,trợ,bảo,hiểm,baotintuc.vn

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Tài Chính, Ngân Hàng, Bảo Hiểm: https://akbarmontada.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem