Quốc Kịch Thịnh Điển 2016, Đường Yên La Tấn nhận giải diễn viên được yêu thích nhất

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich