Quảng Ninh: Kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện, ngăn chặn Covid-19 | QTV

Quảng Ninh: Kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện, ngăn chặn Covid-19 | QTV


QTV| Tiếp tục các giải pháp phòng, chống dịch covid-19 trong hoạt động giao thông vận tải, lực lượng chức năng của tỉnh và các địa phương đã và đang triển khai đồng bộ các biện pháp kiểm soát chặt chẽ, toàn diện người và phương tiện trên các tuyến giao thông.
* Website:
* Điện thoại: 0203.3518752
* Email: baodientu.qtv@gmail.com

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

QTV| Tiếp tục các giải pháp phòng, chống dịch covid-19 trong hoạt động giao thông vận tải, lực lượng chức năng của tỉnh và các địa phương đã và đang triển khai đồng bộ các biện pháp kiểm soát chặt chẽ, toàn diện người và phương tiện trên các tuyến giao thông.
* Website:
* Điện thoại: 0203.3518752
* Email: baodientu.qtv@gmail.com
4.67