Quân Việt Nam tiêu diệt 1 trung đội lính MỹCảnh về chiến tranh Việt Nam năm 1968 trong phim Rules of Engagement (2000)

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/giai-tri