"Quái xế" Nam Sinh không đội nón bảo hiểm bốc đang đầu xe máy thì gặp Công An Cơ Động và cái kết ?Đoạn CLip ghi lại cảnh “Quái xế” nam sinh đang bốc đầu xe và chạy song song với 2 chiến sĩ CSCĐ lưu thông cùng chiều để khiêu khích, cái kết ra sao thì…

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Tài Chính, Ngân Hàng, Bảo Hiểm: https://akbarmontada.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem