Present Continous Exercise (P3) | Bài tập thì hiện tại tiếp diễn P3 | Có đáp ánPresent Continous Exercise P3 | Exercise 12 tense | Bài tập thì hiện tại tiếp diễn P3 | Có đáp án
Tổng hợp bài tập 12 thì trong tiếng anh.
*********************************
Bài tập 12 Thì trong Tiếng Anh :
Luyện Tiếng Anh Theo Chủ Đề :
Các con Số trong Tiếng Anh :
*********************************
*Cách dùng : Thì hiện tại tiếp diễn
+ Diễn đạt một hành động đang xảy ra tại thời điểm nói.
+ Diễn tả một hành động hoặc sự việc nói chung đang diễn ra nhưng không nhất thiết phải thực sự diễn ra ngay lúc nói.
+ Diễn đạt một hành động sắp xảy ra trong tương lai gần. Thường diễn tả một kế hoạch đã lên lịch sẵn.
+ Hành động thường xuyên lặp đi lặp lại gây sự bực mình hay khó chịu cho người nói. Cách dùng này được dùng với trạng từ “always, continually”
*Cách chia Thì hiện tại tiếp diễn :
+ Câu khẳng định : S + is/am/are + V-ing
– Câu phủ định : S + is /am/are + not + V-ing
? Câu nghi vấn : is/am/are + S + V-ing ?
Ghi chú :
– Nếu S chủ ngữ = I —– am
VD : I am working
– Nếu S chủ ngữ = She/ He/ It —– is
VD : It is raining
– Nếu S chủ ngữ = You / We / They —- are
VD : You are reading
*Cách thêm đuôi ‘ing’ cho động từ :
+ Động từ kết thúc bởi e, ta bỏ e thêm ing.
+ Động từ kết thúc bởi ie, ta đổi ie → y rồi thêm ing
+ Động từ kết thúc bởi một trọng âm chứa 1 nguyên âm + 1 phụ âm, ta gấp đôi phụ âm cuối rồi thêm ing
* Dấu hiệu nhận biết Thì hiện tại tiếp diễn xuất hiện các Trạng từ :
“Now, at the present, at the moment, at this time, Look! Listen!, Be careful!. Hurry up!”

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich