[Premiere] Tạo hiệu ứng đồng hồ đếm ngược How to create time clock effect on Premiere[Premiere] Tạo hiệu ứng đồng hồ đếm ngược How to create time clock effect on Premiere

Plugin Newblue:

🏝TRAVEL VIDEO🏝

✖️Cùng nhau lưu giữ và kể lại chuyến đi bằng những video 🙌

➖Personal Facebook: www.facebook.com/vientrihieu.nhan.9
➖Youtube: www.youtube.com/NhanRau
➖Instagram: vientrihieunhan

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/cong-nghe