Phút ngấu hứng của cô giáo, truyền cảm hứng cho HS.Cô giáo lần đầu thực hiện.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Nhạc Cụ: https://akbarmontada.com/category/hoc-nhac-cu