Phút 21 lên xong đời 4 của Shenlong thắng ngược Cam Quýt với dân thần || Solo Random ngày 11/4/2020

Xem thêm bài viết: Tử Vi Hàng Ngày

#shenlong
#camquyt
#chimsedinang
#aoe
giao hữu giữa Cam Quýt vs Senlong Solo Randam ngày 11/4/2020
Trận lên xong đời 4 ở phút thứ 21 của Shenlong khi cầm Carthahinian để lật ngược time, khiến Cam Quýt thua bởi dân thần của Cathaginian

Nguồn: akbarmontada
tử vi hàng ngày 12 con giáp thứ bảy

5.00