Phương Pháp Giải Bài Tập Hóa Học 11 | Toán pH ThuậnPhương pháp giải bài tập hóa học 11 Toán pH thuận dễ hiểu và chính xác.
– Phương pháp giải bài tập về độ ph trong dung dịch, nhằm hỗ trợ cho các em có thêm tư liệu học tập.
– Các dạng toán pH bao gồm:
+ Dạng 1: Tính giá trị pH của dung dịch:
a.Tính pH của dung dịch axit mạnh và bazơ mạnh.
b.Tính pH của dung dịch khi pha loãng.
+ Dạng 2: Pha trộn dung dịch
– Phương pháp giải Toán pH Thuận.
1. Sử dụng phương pháp đường chéo:
2. Xác định số mol chất.
3. Việc thêm, cô cạn nước làm thay đổi nồng độ mol/l và không làm thay đổi số mol chất → tính toán theo số mol chất.
Chúc các Em học luôn học tốt.
====================================================
#ToánpHThuận #PhươngPhápGiảiBàiTậpHóaHọc11 #HóaHọc11

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/giao-duc