Phương Oanh – Quỳnh Búp Bê miễn nhiễm với những lời chê diễn xuất | DNXNữ diễn viên không buồn trước bình luận chê bai bởi trong suốt 6 tháng sống với nhân vật ‘Quỳnh búp bê’ cô đã biết mình làm tốt.
#PhươngOanh #QuỳnhBúpBê

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich