Phước Bến Tre hát trích đoạn: Hòn Vọng Phu !

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Nhạc Cụ: https://akbarmontada.com/category/hoc-nhac-cu