Phức tạp hoạt động bảo kê tại chợ Long BiênPhim đoạt giải Vàng trong Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 38, năm 2018 Nguồn:

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Thông Tin và Truyền Thông: https://akbarmontada.com/category/thong-tin-va-truyen-thong