Photoshop CS6: Xóa đối tượng tạo background dùng pen tool.Cách dùng Pen Tool xóa đối tượng tạo lại background tự học photoshop cs6. Tải file thực hành:

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/cong-nghe