Phóng sự cưới: Phương Mai & Ludovic

Phóng sự cưới: Phương Mai & Ludovic


Bấm đến khúc 3’0s nếu bạn muốn xem điệu nhảy Bachata đặc biệt của cô dâu & chú rể nha Vui đã dành rất nhiều thời gian để có thể chọn lựa…

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Xem Ngày Tốt Xấu – Xem Ngày Tốt Khai Trương, Cưới Hỏi, Xây Nhà
xem ngày cưới