PHÔI PHA / Khánh Hòa lần đầu hát nhạc Trịnh hơn run tí ti nhưng đầy cảm xúc !

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Nhạc Cụ: https://akbarmontada.com/category/hoc-nhac-cu