|| { Phim Ngắn } : " Mối Tình Học Đường " || Gachalife VietNam || Vi_TV ( Part 1 )Đây là một Bộ Phim Học Đường từ C2 ➡️ C3 =^= sẽ tách ra từng Part, có một tiêu đề và The End riêng, 30% có thật and 70% Ý tưởng của Vi và Sa :V…

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Địa Điểm: https://akbarmontada.com/category/dia-diem