Phim Lịch Sử 3D: Ba lần đánh giặc Nguyên Mông Tập 2 Phần 1 | Đại Việt Truyền Kỳ Vlogs

Phim Lịch Sử 3D: Ba lần đánh giặc Nguyên Mông Tập 2 Phần 1 | Đại Việt Truyền Kỳ Vlogs


#lichsuvietnam#phimlịchsử#truyenlichsuvietnam
Phim Lịch Sử 3D: Ba lần đánh giặc Nguyên Mông Tập 2 Phần 1 | Đại Việt Truyền Kỳ Vlogs

Quân Mông Nguyên vô địch thế giới trong thế kỉ 13 bởi họ có kĩ năng và chiến thuật kị binh siêu việt.

Bành Đại Nhã đời Tống đã môt tả cách tấn công bằng kỵ binh của người Mông Cổ: Họ chuyên thừa cơ địch rối loạn nên lúc bắt đầu giao phong, thường dùng kỵ đội xông thẳng vào trận địch.
Mới xông vào mà địch đã núng thì không kể đông hay ít, ồ ạt tiến lên, địch tuy chục vạn,cũng không thể đương được.
Nếu địch không núng, thì đội phía trước
tản ngang ra, đội tiếp theo xông lên, nếu không vào được thì đội sau
nữa lại tiến lên như vậy.
Nếu địch chĩa giáo tủa ra chống, không để ngựa xông vào, thì họ cho quân kỵ bọc xung quanh, thỉnh thoảng bắn một mũi tên, khiến cho địch phải vất vả.
Cầm cự ít lâu, địch tất không có ăn hay thiếu củi nước, không thể không nao núng, bấy giờ họ mới tiến quân uy hiếp, hoặc là trận địch đã núng nhưng họ không đánh ngay,đợi địch mệt mỏi rồi mới xông vào.
Khi cần khắc chế lính mang giáp nặng hoặc cung thủ/lính ném lao của địch dồn lên đánh cận chiến, người Mông Cổ áp dụng chiến thuật quay vòng cung kị để vừa giữ vững khoảng cách an toàn, vừa tiêu diệt sinh lực địch, lại tiếp tế được tên đạn
Đội hình quân Mông Cổ tổ chức thành hàng dọc tiến về phía quân địch.
Khi những hàng đầu tiên vào khoảng 40 mét – 50 mét tầm bắn đủ để tên xuyên giáp,họ sẽ đồng loạt bắn.
Vừa bắn họ vừa rẽ ngang rồi quay vòng trở lại cuối hàng, nghỉ lấy sức hoặc tiếp tế thêm tên vì mỗi lính Mông Cổ mang theo bao tên chỉ có khoảng 60 chiếc.Sau đó họ lại vào hàng chờ đến lượt bắn sau.
Thế trận cứ xoay vòng như vậy,quây kị binh di chuyển liên tục khiến quân địch không thể ném lao/băn tên trúng đội hình quân Mông Cổ và cũng không thể áp sát, sinh lực cứ bị hao mòn dần dần nếu cố gắng tiên lên áp sát.
Mời các bạn hãy cùng Đại Việt Truyền Kỳ Vlogs đi vào các trận đánh để thấy được sự lợi hại của Mongol warriors,quân Nguyên Mông, đội quân của Genghis Khan Thành Cát Tư Hãn

★ Mọi góp ý và liên hệ xin gửi về email: thamthinham@gmail.com hoặc trang facebook: Đại Việt Truyền Kỳ.
★ Video by TMT MEDIA OFFICIAL performing. ©2020. All rights reserved

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

#lichsuvietnam#phimlịchsử#truyenlichsuvietnam
Phim Lịch Sử 3D: Ba lần đánh giặc Nguyên Mông Tập 2 Phần 1 | Đại Việt Truyền Kỳ Vlogs

Quân Mông Nguyên vô địch thế giới trong thế kỉ 13 bởi họ có kĩ năng và chiến thuật kị binh siêu việt.

Bành Đại Nhã đời Tống đã môt tả cách tấn công bằng kỵ binh của người Mông Cổ: Họ chuyên thừa cơ địch rối loạn nên lúc bắt đầu giao phong, thường dùng kỵ đội xông thẳng vào trận địch.
Mới xông vào mà địch đã núng thì không kể đông hay ít, ồ ạt tiến lên, địch tuy chục vạn,cũng không thể đương được.
Nếu địch không núng, thì đội phía trước
tản ngang ra, đội tiếp theo xông lên, nếu không vào được thì đội sau
nữa lại tiến lên như vậy.
Nếu địch chĩa giáo tủa ra chống, không để ngựa xông vào, thì họ cho quân kỵ bọc xung quanh, thỉnh thoảng bắn một mũi tên, khiến cho địch phải vất vả.
Cầm cự ít lâu, địch tất không có ăn hay thiếu củi nước, không thể không nao núng, bấy giờ họ mới tiến quân uy hiếp, hoặc là trận địch đã núng nhưng họ không đánh ngay,đợi địch mệt mỏi rồi mới xông vào.
Khi cần khắc chế lính mang giáp nặng hoặc cung thủ/lính ném lao của địch dồn lên đánh cận chiến, người Mông Cổ áp dụng chiến thuật quay vòng cung kị để vừa giữ vững khoảng cách an toàn, vừa tiêu diệt sinh lực địch, lại tiếp tế được tên đạn
Đội hình quân Mông Cổ tổ chức thành hàng dọc tiến về phía quân địch.
Khi những hàng đầu tiên vào khoảng 40 mét – 50 mét tầm bắn đủ để tên xuyên giáp,họ sẽ đồng loạt bắn.
Vừa bắn họ vừa rẽ ngang rồi quay vòng trở lại cuối hàng, nghỉ lấy sức hoặc tiếp tế thêm tên vì mỗi lính Mông Cổ mang theo bao tên chỉ có khoảng 60 chiếc.Sau đó họ lại vào hàng chờ đến lượt bắn sau.
Thế trận cứ xoay vòng như vậy,quây kị binh di chuyển liên tục khiến quân địch không thể ném lao/băn tên trúng đội hình quân Mông Cổ và cũng không thể áp sát, sinh lực cứ bị hao mòn dần dần nếu cố gắng tiên lên áp sát.
Mời các bạn hãy cùng Đại Việt Truyền Kỳ Vlogs đi vào các trận đánh để thấy được sự lợi hại của Mongol warriors,quân Nguyên Mông, đội quân của Genghis Khan Thành Cát Tư Hãn

★ Mọi góp ý và liên hệ xin gửi về email: thamthinham@gmail.com hoặc trang facebook: Đại Việt Truyền Kỳ.
★ Video by TMT MEDIA OFFICIAL performing. ©2020. All rights reserved
5.00