Phim HAI PHƯỢNG – BÉ MAI – DIỄN VIÊN NHÍ MAI CÁT VIKhi casting vai Mai, Vân đặt cảm xúc của mình cao hơn các tiêu chuẩn đánh giá về diễn xuất. Diễn viên nhí phải khiến Vân có cảm giác là con của mình…

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich