Phát biểu của Tổng Thống Trump tại Liên Hiệp Quốc 24/09/19Phỏng dịch toàn bộ bài phát biểu của Tổng Thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp thường niên lần thứ 74 tại Liên Hiệp Quốc ngày 24 tháng 9 năm 2019…

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Hành Chính và Dịch Vụ: https://akbarmontada.com/category/hanh-chinh-va-dich-vu