Pháp thoại: TT. Thích Nhật Từ – Khóa tập huấn Hoằng pháp viên tỉnh Long AnBan Thông tin Truyền thông – Ban Trị Sự Phật Giáo Việt Nam Tỉnh Long An
Website:
Điện thoại: (072) 383 9017 – Email: lienhe@phatgiaolongan.org
#phatgiaolongan

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/bong-da