PHÁP MÔN DỄ TU DỄ CHỨNG🌷☛ 🌍 PHÁP THOẠI – NI SƯ THÍCH NỮ NHƯ LAN ⏩ CHÙA HƯNG THIỀN 🌍CHÙA HƯNG THIỀN tọa lạc tại xã Mỹ Hội huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp
☛ Do Hòa Thượng THÍCH PHƯỚC ĐỨC làm viện chủ !
☛ Ni Sư THÍCH NỮ NHƯ LAN trụ trì Kiêm Giảng Viên Pháp Thoại !
☛ Cùng với hơn 300 Ni chúng và nhiều Phật Tử lưu trú để Tu Học !
🌍Số điện thoại nhà chùa là : ( 0277) 3924454 !
🌍FACEBOOK của chùa ☛ vào facebook gõ từ khóa : nhulan.thichnu🌍

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/bong-da