PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG NHÓM 4, ĐẠO DIỄN + BIÊN KỊCH TẠ BẮC HÀTIỂU PHẨM MÌNH TỰ SOẠN KỊCH BẢN VÀ CHÍNH TAY MÌNH QUAY CHO CÁC BẠN. TUY NHIÊN EDIT CLIP LÀ HÒA LƯU 998

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich