Pháp Luân Đại Pháp khai nở khắp Argentina – Minh Huệ NetNăm 2000, điểm luyện công đầu tiên của Pháp Luân Đại Pháp được mở ra ở thành phố Buenos Aires, thủ đô của Argentina. Lúc đó, chỉ có một người…

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Thông Tin và Truyền Thông: https://akbarmontada.com/category/thong-tin-va-truyen-thong