Pháo đầu phá bình phong mã tuyệt chiêu bài 4 | cách chơi cờ tướng

Pháo đầu phá bình phong mã tuyệt chiêu bài 4 | cách chơi cờ tướng


Pháo đầu phá bình phong mã tuyệt chiêu bài 4 | cách chơi cờ tướng
Phản Mai Hoa Phổ là một tác phẩm có thật và khá nổi tiếng trong làng cờ thế giới. Phản Mai Hoa Phổ do Ba Cát Nhân biên soạn. Nghe nói khi Ba Cát Nhân còn sống ông không có đối thủ. Vì vậy ông có danh hiệu là “Ba bất đầu”. Có một nhà sư tên là Tố Vạn Niên hâm mộ tiếng tăm đã đến cùng ông thi đấu suốt ba ngày đêm mà không phân thắng bại. Bình sinh, Ba Cát
Nhân chơi cờ không câu lệ sách vở, không theo một lối nào nên có nhiều giai thoại thú vị về ông.
Được viết cách đây hơn 90 năm nhưng vẫn được các kỳ thủ Trung Quốc đương đại đánh giá cao. Ở Việt Nam vẫn có nhiều kỳ thủ muốn tìm hiểu và nghiên cứu.
Trong lịch sử khi Quất Trung Bí của Chu Tấn Trinh ra đời, đã có một thời gian
dài người ta cho rằng Pháo đầu mạnh hơn Bình Phong Mã, Vương Tái Việt lại viết Mai Hoa Phổ chứng minh Bình Phong Mã mạnh hơn Pháo đầu. Ông viết Mai Hoa Phổ với nước đi C7.1 rất đắc ý dẫn Xe bên đi Tiên vào bẫy.
Phải đến thời của Ba Cát Nhân, các cao thủ mới thấy khi bên đi hậu tiến Chốt
7 thì không nên tiến Xe bắt Mã. Ba Cát Nhân đưa ra nước cải tiến rất quan trọng C5.1. Chính nhờ nước này mà bố trận của Vương Tái Việt bị đổ vỡ. Người ta đã tóm tắt tinh thần của Phản Mai Hoa bằng câu “ Tiến Chốt đầu, tích cực tấn công!”
Chúc các bạn thành công khi nghiên cứu thế đánh độc đáo này!
#cotuong #phanmaihoapho #phaodauphabinhphongma

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Pháo đầu phá bình phong mã tuyệt chiêu bài 4 | cách chơi cờ tướng
Phản Mai Hoa Phổ là một tác phẩm có thật và khá nổi tiếng trong làng cờ thế giới. Phản Mai Hoa Phổ do Ba Cát Nhân biên soạn. Nghe nói khi Ba Cát Nhân còn sống ông không có đối thủ. Vì vậy ông có danh hiệu là “Ba bất đầu”. Có một nhà sư tên là Tố Vạn Niên hâm mộ tiếng tăm đã đến cùng ông thi đấu suốt ba ngày đêm mà không phân thắng bại. Bình sinh, Ba Cát
Nhân chơi cờ không câu lệ sách vở, không theo một lối nào nên có nhiều giai thoại thú vị về ông.
Được viết cách đây hơn 90 năm nhưng vẫn được các kỳ thủ Trung Quốc đương đại đánh giá cao. Ở Việt Nam vẫn có nhiều kỳ thủ muốn tìm hiểu và nghiên cứu.
Trong lịch sử khi Quất Trung Bí của Chu Tấn Trinh ra đời, đã có một thời gian
dài người ta cho rằng Pháo đầu mạnh hơn Bình Phong Mã, Vương Tái Việt lại viết Mai Hoa Phổ chứng minh Bình Phong Mã mạnh hơn Pháo đầu. Ông viết Mai Hoa Phổ với nước đi C7.1 rất đắc ý dẫn Xe bên đi Tiên vào bẫy.
Phải đến thời của Ba Cát Nhân, các cao thủ mới thấy khi bên đi hậu tiến Chốt
7 thì không nên tiến Xe bắt Mã. Ba Cát Nhân đưa ra nước cải tiến rất quan trọng C5.1. Chính nhờ nước này mà bố trận của Vương Tái Việt bị đổ vỡ. Người ta đã tóm tắt tinh thần của Phản Mai Hoa bằng câu “ Tiến Chốt đầu, tích cực tấn công!”
Chúc các bạn thành công khi nghiên cứu thế đánh độc đáo này!
#cotuong #phanmaihoapho #phaodauphabinhphongma
nan