Phân tích báo cáo tài chính | P1 – Tổng quan và phương pháp phân tíchPhân tích báo cáo tài chính | P1 – Tổng quan và phương pháp phân tích

Lập, đọc, phân tích báo cáo tài chính
Lập, đọc, phân tích báo cáo tài chính là nghiệp vụ quan trọng giúp bạn đánh giá được chính xác số liệu trên BCTC, sức khỏe tài chính công ty. Sau khóa học này bạn sẽ dễ dàng kiểm soát dòng số liệu trong báo cáo tài chính, lập một bộ báo cáo phân tích tài chính cực đỉnh chỉ trong 30 phút!

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem