Phần thi diễn kịch Công đoàn xã Đồng Cốc, Lục Ngạn, Bắc Giang. Vòng Chung kết năm 2019.Phần thi diễn kịch Công đoàn xã Đồng Cốc, Lục Ngạn, Bắc Giang. Vòng Chung kết hội thi cán bộ nữ công giỏi năm 2019

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich