Phần 4: Nhà xe Phương Trang cử đại diện làm việc, xử lý hỗ trợ chi phí sửa chữa 300K. (Chia 50/50)Gây hỏng hàng: xe máy honda vision của khách. Có biên bản ghi nhận tại hiện trường của nhân viên cty – Ngày 31/5/2019 ghi nhận bảo trong 1 tuần sẽ có bộ…

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Vận Tải: https://akbarmontada.com/category/van-tai