Phần 2 – Demo game Snake [Lập trình game cơ bản]LINK DOWNLOAD thư viện console và project ở dưới phần giới thiệu video này.

Basic game programming (Lập trình game cơ bản)
Phần 2 — Demo game Snake.

By Nguyễn Trung Thành (abcxyztcIT)
Facebook:

LƯU Ý: thật ra việc rắn ăn hoa quả rồi dài ra thì không đơn giản cho lắm. Trong video cách mình giải quyết là chỉ giúp bạn hiểu cơ bản chứ vẫn có trường hợp bị lỗi nhé. Bạn nên tìm hiểu thêm cách làm cho rắn dài ra mà an toàn nhé 😉

Comment: sau khi làm video xong mới biết được mình phát âm sai rất nhiều từ tiếng Anh 🙁

————-

Dữ liệu cho bài học này:
1. THƯ VIỆN CONSOLE

2. PROJECT (Microsoft Visual C++ 2010):

————-

Khóa học lập trình của tui:

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/giai-tri