[Phần 1] Kịch Châu Phi Ta Đến | Chào đón Tân Sinh viên K25 – THE EFFECT | PR – MCA VLUChương trình Chào đón Tân Sinh viên K25 – THE EFFECT của Khoa Quan hệ Công chúng – Truyền thông và Nghệ thuật Trường Đại học Văn Lang.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich