[Phần 1] Hóa học và vấn đề năng lượng, nhiên liệuNăng lượng không tự sinh ra cũng không tự mất đi – nhưng nhu cầu tiêu thụ năng lượng trên thế giới không ngừng tăng. Hoá học đã góp phần giải quyết các vấn đề đó như thế nào? Chúng ta hãy cùng tìm câu trả lời.

● Thuyết trình: Nguyễn Ý Nhi
● Nội dung: Nguyễn Thị Trinh Nữ & Võ Thanh Tùng
● Thiết kế: Trần Anh Thư
● Biên tập: Nguyễn Ngọc Thanh Hoài, Nguyễn Thị Hồng Vân và Trần Viết Hoàng
● Đạo cụ: Trần Phan Nhật Quang

Lớp 12A3 (2013-2016) | Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn | TP Đà Nẵng

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/giao-duc