PHAN 1 – FULL CLIP TEAM BUILDING PSD 2017Từng chặng đường dài mà ta qua.
Giờ ngồi một mình lại thấy nhớ.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Trò Chơi Tập Thể: https://akbarmontada.com/category/tro-choi-tap-the