Phái Đoàn 600 Người Niệm Phật 12h đêm Trước tượng đài Bồ Tát Quan Thế ÂmPhái đoàn 600 người ngồi niệm Phật ngày lễ
Mẹ Quan Âm Nam Hải Bạc Liêu 12 giờ đêm, lễ mẹ quan âm

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Địa Điểm: https://akbarmontada.com/category/dia-diem