PGS.TS Tạ Quang Đông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchPGS.TS Tạ Quang Đông được đào tạo Trung cấp Piano tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Tới năm 1988, ông được cử đi học bậc Đại học và Thạc…

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Giáo Dục: https://akbarmontada.com/category/giao-duc